Processvatten är det vatten som används inom industrier i olika sammanhang, t.ex. i processer där kylning eller uppvärmning krävs. På grund av de olika användningsområdena för processvatten så behövs en välfungerande vattenreningsanläggning för att kunna rena vattnet från olika föroreningar.

Tecomatic erbjuder kompletta system för rening av processvatten.

Jag vill veta mer