Vi utformar även flytväggar och länsar till olika specialändamål.

Exempel på anläggningar:
- Badanläggningar
- Flytväggar
- Skärmbassänger
- Dammar
- Fiskodlingar
- Länsar för muddringsarbeten
- Skyddsläns vid torvrtäkt
- Avledning av kylvatten inom processindustri
- Sedimentering av slam från gruvdrift
- Skydd vid dricksvattenintag

Se även våra flytväggar och skärmbassänger.

Jag vill veta mer