Sjörestaurering kan behöva göras när den ekologiska statusen är försämrad i sjöar där problem med övergödning, giftig algblomning, ökade mängder vattenlevande växter och grumligt vatten uppkommit. Denna försämring kan orsaka förändrade djurbestånd, fiskdöd, luktbesvär och allergier hos människor. Med sjörestaurering kan man förbättra den ekologiska statusen och återfå normal funktion. Med Tecomatics patenterade flytväggar kan områden avgränsas i recipienten för en ökad effekt vid sjörestaureringar. Vi erbjuder system som är 100% kundanpassade samt detaljprojektering och installation.

TEcomatoics flytväggar har bland annat dessa fördelar:

- ger en kraftigt förbättrad uppehållstid till en låg kostnad.

- smälter väl in i miljön och den naturliga faunan kan bevaras orörd.

Genom vår erfarenhet och breda kunskap kan vi erbjuda Er en helhetslösning i form av; projektering, detaljplanering, och installation. Som leverantör av skärmbassäng, flytväggar, luftare och bryggor kan ni tryggt se tecomatic som Er kompletta samarbetspartner. Tecomatic har framgångsrikt levererat lösningar för bl.a. lakvattendammar, dagvattenrening, sjörestaurering och processvatten m.fl.

Komplettera er flytvägg med Vortex-luftare eller Tecomatic Eco-bryggor.

Jag vill veta mer