50-60 % ENERGIBESPARING
Pond Cover minskar kyleffekten ifrån de öppna bassängytorna med 80% och ger en energibesparing med 50-60%.

REDUCERAR RESPIRABLA MIKROORGANISMER
Pond Cover minskar antalet inandningsbara mikroorganismer med 60 %.
Den eliminerar dålig lukt och reducerar luftfuktigheten.

GER LÄNGRE SPOLNINGSINTERVALLER
Pond Cover minskar algtillväxten och ger 5-6 ggr längre spolningsintervaller.

SPARAR PENGAR
Genom att spara energi och minska kostnader för ventilation minskas den totala kostnaden samtidigt som arbetsmiljön förbättras.

ENKEL ATT MONTERA OCH INSTALLERA
Pond Cover finns både som elmanövrerade och manuella.

Jag vill veta mer