Med hjälp av ytluftare kan man på ett effektivt sätt syresätta dammar och andra vattenmassor. Genom att syresätta vattnet underlättas den biologiska reningsprocessen och reningseffekten blir bättre. Vi tillhandahåller effektiva lösningar för luftning på er förfrågan.

Kontaktpersoner

Emil Eriksson

Försäljning vattenrening

+46738030033 emil.eriksson@tecomatic.com

Henrik Nordholm

Försäljning vattenrening

+46739202921 henrik.nordholm@tecomatic.com

Anna Tjernell

Ekonomichef

+46729920082 anna.tjernell@tecomatic.com

Kristofer Svensson

Projektchef erosionsskydd

+46705495774 kristofer.svensson@tecomatic.com

Mikael Strand

Projektchef vattenrening

+46738030096 mikael.strand@tecomatic.com

Lars Ölvestål

Försäljningschef

+46700055774 lars.olvestal@tecomatic.com

Jonas Andersson Lavås

Projekt & Produktion

+46703795774 jonas.lavas@tecomatic.com

Henrik Nordholm

Försäljning vattenrening

+46739202921 henrik.nordholm@tecomatic.com

Emil Eriksson

Försäljning vattenrening

+46738030033 emil.eriksson@tecomatic.com

Torbjörn Svensson

Försäljning & Produktutveckling erosionsskydd

+46703395774 torbjorn.svensson@tecomatic.com

Eva Egnell

Försäljning miljögardiner/erosionsskydd & Inköp

+4670 649 57 74 eva.egnell@tecomatic.com

Jag vill veta mer