Tecomatics patenterade flytväggar förbättrar de hydrauliska förhållandena och förlänger uppehållstiden i lakvatten- och processvattendammar, därmed ökar reningsgraden i dammarna. Våra flytväggar anpassas och monteras efter kundens behov. Tecomatics flytvägg tillverkas i ett enda stycke vilket förenklar montage och undviker de problem som kan uppstå med sektionsindelade väggar.

Tecomatics flytväggar har bland annat dessa fördelar:

- är enkel att installera i såväl torr som vattenfylld damm

- är designad för att inte skada tätdukar mm

- har en kraftigt förbättrad uppehållstid till en låg kostnad

Genom vår erfarenhet och breda kunskap kan vi erbjuda Er en helhetslösning i form av; projektering, detaljplanering, och installation. Som leverantör av skärmbassäng, flytväggar, luftare och bryggor kan ni tryggt se Tecomatic som Er kompletta samarbetspartner. Tecomatic har framgångsrikt levererat lösningar för bl.a. lakvattendammar, dagvattenrening, sjörestaurering och processvatten m.fl. Komplettera er flytvägg med Tecomatic Vortex-luftare.

Andra namn för flytvägg kan vara; flytskärm, styrskärm, läns, flytläns, skärmläns, skärmvägg, sedimenteringsvägg, avskiljningsvägg, dammvägg, flytgardin, flytkropp, flytväggssystem, skärm och skärmbassäng.

Jag vill veta mer