Med beprövade & vältestade luftare kan dammar och andra vattenmassor syresättas på ett energieffektivt sätt. Med de luftare vi kan erbjuda uppnås god syresättning och omrörning.

Sortimentet har ett brett användningsområde däribland lakvatten, deponi, processvatten, gruvavfall, avloppsvatten samt vid sjörestaureringar.

Kontakta oss så kommer vi med ett förslag som passar just ert behov.

Kontaktpersoner

Emil Eriksson

Försäljning vattenrening

+46738030033 emil.eriksson@tecomatic.com

Henrik Nordholm

Försäljning vattenrening

+46739202921 henrik.nordholm@tecomatic.com

Jag vill veta mer