Lakvatten uppkommer när vatten i form av regn och snö faller över deponianläggningar. När vattnet sakta rinner genom sopmängderna drar det med sig föroreningar såsom t.ex. tungmetaller, kväve och organiska ämnen som riskerar att skada vår miljö om det läcker ut till våra naturliga vattensystem. Det är därför av stor vikt att rena lakvattnet för att undvika övergödning och att föroreningar sprids.

Tecomatic erbjuder kompletta system för lakvattenrening.

Jag vill veta mer