Tecomatics sedimenttömningskoncept baseras på vår kraftfulla pumpningsmetod för tömning av sedimentationsdammar. Vi tömmer er damm på slam/sediment och avvattnar detta direkt på plats. Slutprodukten blir en torr och fin massa samt en damm som får en återställd funktion och kapacitet.

Arbetet utförs med hjälp av specialbyggda sugpontoner som är utformad för att tömma sedimentationsdammar. Med hjälp av dessa kan vi på ett kontrollerat sätt pumpa sedimentet ur dammen under normal drift av anläggningen dvs. vattenspegeln behöver EJ tömmas ner osv.

Sedimentering uppstår när man låter vattnet passera en avgränsad vattenbassäng som byggs på ett kostnadseffektivt sätt med Tecomatic-flytväggar. När strömmen blir obefintlig sjunker medföljande partiklar ner till bottnen där de kan samlas upp.

Detta är en effektiv metod för att t.ex. reducera partikelbunden fosfor, tungmetaller & BOD-halten i vattenmassor. Upplösta ämnen kan inte renas på detta sätt om man inte tillför kemiska ämnen som får dem att fällas ut. Exempel på kemiska ämnen som kan tillsättas är järnklorid & aluminiumsalter.

Jag vill veta mer