Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner på ytor såsom tak, gator, parkeringar och parkmark efter t.ex. ett skyfall. Dagvatten från tätbebyggda områden är ofta förorenade och måste därför renas innan det släpps ut i dagvattensystemet, hav, sjöar eller vattendrag.

Tecomatic erbjuder skärmbassänger och flytande våtmarker för att få en kostnadseffektiv dagvattenrening. Våra slitstarka Eco-bryggor ger även möjlighet till promenadstråk i anslutning till skrämbassängen. Läs mer om Tecomatics produkter för dagvattenrening nedan.

Titel

länk

Text under bild

Jag vill veta mer

Poster

Poster text

Kontakta oss