Med Tecomatics fällningsdamm kan du spara ca 80 % i både drift och byggkostnader jämfört med en kompakt anläggning med motsvarande verkan. Vårt kompletta system består av en containerbaserad lösning där grovavskiljning och fällning kan kombineras tack vare Tecomatics flytväggar Detta system kan med fördel kombineras med våra luftare. (Se länk nedan)

Tecomatics flytväggar har bland annat dessa fördelar:

- renar effektivt kommunalt avloppsvatten till en låg kostnad

- kan kombineras med kemisk fällning och luftning

- förbättrar de hydrauliska förhållandena i dammarna och ger en ökad verkningsgrad.

Genom vår erfarenhet och breda kunskap kan vi erbjuda Er en helhetslösning i form av; projektering, detaljplanering, och installation. Som leverantör av skärmbassäng, flytväggar, luftare och bryggor kan ni tryggt se Tecomatic som Er kompletta samarbetspartner. Tecomatic har framgångsrikt levererat lösningar för bl.a. lakvattendammar, dagvattenrening, sjörestaurering och processvatten m.fl.

Komplettera er flytvägg med Vortex-luftare och Tecomatic Container system.

Jag vill veta mer