Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten, dvs. vatten som kommer från toalett, bad, disk, tvätt samt nederbörds- och markvatten. Då avloppsvatten kan innehålla föroreningar av både tungmetaller och smittoämnen samt stora mängder näringsämnen så ställer det höga krav på rening av vattnet innan det kan släppas ut.

Tecomatic erbjuder kompletta lösningar för rening av avloppsvatten.

Jag vill veta mer