Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten, dvs. vatten som kommer från toalett, bad, disk, tvätt samt nederbörds- och markvatten. Då avloppsvatten kan innehålla föroreningar av både tungmetaller och smittoämnen samt stora mängder näringsämnen så ställer det höga krav på rening av vattnet innan det kan släppas ut.

Tecomatic erbjuder kompletta lösningar för rening av avloppsvatten.

Kontaktpersoner

Emil Eriksson

Försäljning vattenrening

+46738030033 emil.eriksson@tecomatic.com

Henrik Nordholm

Försäljning vattenrening

+46739202921 henrik.nordholm@tecomatic.com

Jag vill veta mer