Erosionsskydd med betongmadrasser uppströms och nedströms Sollefteå Kraftverk

Tecomatic har under 2020-2021 anlagt 7 000 kvm erosionsskydd typ FP240_FP330_UCS300

Vi har färgat in materialet för att det ska smälta in i omgivningen. Här har vi valt en mörkare grå färg som liknar stenen i omgivningen.

Boka webb demo

Lär dej mera om våra produkter och lösningar

Boka