SCA kajen i Sundsvall

Nu har vi startat projektet där vi ska erosionsskydda SCA kajen i Sundsvall. Tecomatic ska tillsammans med Sventab gjuta 10 000 m2 betongmadrasser. Pålarna står i prydliga rader vilket underlättar när vi syr ihop textilien till betongmadrasserna i Kalmar.

Snyggt installerat ankardike med betongmadrass typ Incomat Standard

Pålar 250st är inmätta och insydda i betongmadrassen.