Nytta och nöje - framtidens infrastrukturprojekt!

Nacka kommun fattade 2016 beslut om att förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken i Järlasjön genom att anlägga en dagvattenrening. Järlasjön är Nackas största sjö och är mycket viktig för friluftslivet i kommunen, men trots minskade utsläpp i närområdet hotas vattenkvaliteten i sjön av dagvatten som är dåligt renat.

Vi på Tecomatic är glada över att få ha varit med och bidra till detta viktiga samhällsprojekt genom våra skärmbassänger som är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dagvatten. Vi kombinerar ofta våra skärmbassänger med bryggor för ett trevligare inslag i miljön, och Nacka kommun valde i detta fall att installera tre bryggor med olika aktiviteter beroende på om man vill sola, bada eller vila. Rekreationsområdet med både badbryggor och strandpromenad har redan blivit ett populärt område i Nacka, och ett gott exempel på hur en kommun kan kombinera en utveckling av stadsmiljön med ett miljöprojekt.

Vill du veta mer?

Kontakta Emil Eriksson ´+46 73 803 00 33 eller emil.eriksson@tecomatic.com

Du kan också läsa mer om projektet på Nacka kommuns hemsida:

 Välkommen att sola och bada vid Kyrkviken | Nacka kommun

Dagvattenrening i Kyrkviken/Järlasjön | Nacka kommun