Järven Ecotech och Tecomatic är nu ett bolag under namnet Tecomatic

Järven Ecotech AB och Tecomatic Entreprenad AB har idag gått samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic Entreprenad AB. Bolagen har sedan ett år tillbaka samma ägare med syfte att integrera verksamheterna, och nu tar vi steget fullt ut och fusionerar verksamheten. De båda organisationerna kompletterar varandras verksamheter väl och med sammanslagningen kan Tecomatic erbjuda kunderna lösningar baserade på en bredare produktportfölj och bättre service.

”Vi har i Järven Ecotech och Tecomatic ett oerhört kompetent team med lång erfarenhet av miljö- och infrastrukturprojekt inom vattenrening och erosionsskydd. Med fusionen av bolagen bygger vi vidare på den erfarenheten och säkerställer att vi blir en ännu starkare partner till våra kunder. Jag ser mycket fram emot detta nästa spännande steg i vår utveckling!” säger Caroline Nilsson, VD för Tecomatic.

 

För mer information kontakta:

Caroline Nilsson

VD