Järven Ecotech AB förvärvar Tecomatic Entreprenad AB

Järven Ecotech AB förvärvar Tecomatic Entreprenad AB

12 maj 2021

Förvärvet är en del i vår gemensamma tillväxtstrategi som kommer att bidra till en bredare produktportfölj gällande lösningar som skyddar och renar i marina miljöer.   ”Vi säljer vårt livsverk till ett företag som delar vår ambition om ständig utveckling med stort fokus på miljöteknik, detta tryggar vår framtida expansion och strävan om hög närvaro/servicenivå gentemot våra kunder” -säger Torbjörn Svensson VD för Tecomatic Entreprenad.”Vi ser många intressanta synergier med denna sammanslagning och det känns extra roligt att bolagets befintliga ledning fortsatt kommer att vara delägare och verksamma” -säger Emil Eriksson VD för Järven Ecotech AB.Järven Ecotech har sitt huvudkontor i Örnsköldsvik och är verksamma i Sverige samt Skandinavien. Företaget projekterar och färdigställer kompletta anläggningar för uppsamling och rening av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten. Bolaget erbjuder även sedimenttömning av dammar och avvattning av sediment i anslutning till detta.  

Boka webb demo

Lär dej mera om våra produkter och lösningar

Läs mer