Skydd av vattenledning med Tecomatic betongmadrass typ FP240 vid avluftning, Orust/Slussen - 2018.

Tillbaka

Skydd av vattenledning med Tecomatic betongmadrass typ FP240 vid avluftning, Orust/Slussen - 2018.

  Injektering av en sektion i betongmadrass typ FP240. Betongmadrassen skyddar vattenledningen där den kommer upp på land och ca 20m under vattenlinjen.