Verksamhetsområden

Tecomatic betongmadrass

Tecomatic betongmadrasser - finns i olika modeller och tjocklekar.

Läs mer

Propellererosionsskydd i hamnar

Tecomatic betongmadrasser - förhindrar urspolning och erosion från propellerströmmar vågor och svall.

Läs mer

Erosionsskydd vid kraftstationer

Tecomatic betongmadrasser - starkare/tätare erosionsskydd än traditionell sten.

Läs mer

Erosionsskydda och vikta kabel

Tecomatic betongmadrasser - ett skonsamt sätt att skydda och vikta kablar/ledningar.

Läs mer

Erosionsskydda vägtrumma

Tecomatic betongmadrasser - formsys och förhindrar att det växer igen.

Läs mer

Erosionsskydd vid brostöd/kona

Tecomatic betongmadrasser - erosionsskydd vid strömmande vatten.

Läs mer

Erosionsskydd i slänt vid vatten

Tecomatic betongmadrasser – stabiliserar slänter på land och i vatten.

Läs mer

Erosionsskydd kombinerat kvarsittande form

Tecomatic betongmadrasser – kvarsittande form och bakinjektering.

Läs mer

Infärgad betongmadrass/kokosnät

Tecomatic betongmadrasser - smälter in i miljön.

Läs mer

Övertäckning/tätning

Tecomatic betongmadrasser -erosionsskydda/täta massorna på plats under vattnet.

Läs mer

Tecomatic miljögardin/siltgardin

Tecomatic miljögardin / siltgardin – förhindrar spridning av grumling.

Läs mer

Specialprodukter

Tecomatic designar speciallösningar efter kundens önskemål.

Läs mer

Nyheter